Scandinavian safety and vocational trainings

Fińska karta bezpieczeństwa pracy (Zielona Karta)

Szkolenie na fińską kartę bezpieczeństwa pracy (angielskie "Occupational Safety Card",  fińskie "Tyoturvallisuuskortti"), tzw. zielona karta, jest wymagane dla pracowników branży przemysłowej i budowlanej, którzy są zatrudnieni lub wykonują zlecenie na terenie Finlandii.

Każda osoba, która ukończy szkolenie otrzyma zieloną kartę - kartę bezpieczeństwa pracy honorowaną w Finlandii. Certyfikat jest ważny przez 5 lat.
 
Szkolenie na fińską kartę bezpieczeństwa pracy jest prowadzone w języku polskim przez certyfikowanego instruktora fińskiej instytucji szkoleniowej.
 
Czas trwania szkolenia: około 8 godzin lekcyjnych.

 

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • fińskie prawo pracy, bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • wypadki w miejscach pracy – statystyki oraz przyczyny wypadków
  • najważniejsze przepisy BHP
  • prace o podwyższonym ryzyku i zagrożenia związane z ich wykonywaniem: prace w pomieszczeniach zamkniętych, prace na wysokości
  • użycie niebezpiecznych narzędzi i maszyn, prace pod napięciem, praca z użyciem substancji niebezpiecznych, zagrożenie pożarowe i wybuchowe
  • środki ochrony indywidualnej, zachowanie w czasie wypadku
  • egzamin

Jeśli jesteś zainteresowany naszym kursem, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

Certyfikat dokumentujący ukończenie szkolenia: