The default text

Odzyskanie należnego wynagrodzenia

W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłacił pracownikowi należnego wynagrodzenia za pracę, należy skorzystać z dostępnych możliwości prawnych, prowadzących do odzyskania zaległego wynagrodzenia.

Pierwszym formalnym krokiem w tej procedurze jest wysłanie do pracodawcy wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia. W piśmie tym określamy nasze roszczenia finansowe wobec pracodawcy, wynikające z niezapłaconego wynagrodzenia, feriepenger (wynagrodzenie urlopowe) lub też nieprawidłowo rozliczonych nadgodzin. Informujemy, iż w sytuacji braku wypłaty zaległych należnosci ze strony pracodawcy, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Jeśli pracodawca nie wypłacił zaległego wynagrodzenia po terminie podanym w wezwaniu do zapłaty i wysłanym przez nas ponagleniu do zapłaty, sprawę możemy w tym momencie przekazać do rady rozjemczej ("forliksrådet"), która jest pierwszą instancją sądownictwa norweskiego. 

 

Cena usługi: Wezwanie do zapłaty - 150 pln. Pozew do rady rozjemczej przeciwko pracodawcy: 300 pln. 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej usługi, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email:info@northconsulting.pl