The default text

Rejestracja pobytu w Norwegii

Każda osoba, która przebywa w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, musi uzyskać rejestrację pobytu ("registreringsbevis"). W celu uzyskania tego dokumentu należy zarejestrować się na stronie norweskiego Urzędu Imigracyjnego (UDI) oraz umówić się na wizytę w lokalnym komisariacie policji, gdzie jest wykonywana kontrola dokumentu tożsamości oraz umowy o pracę. 

Rejestracja i uzyskanie rejestracji pobytu dotyczy również osób chcących osiedlić się w Norwegii w ramach tzw. łączenia rodzin. Dotyczy to na przykład współmałżonka/współmałżonki, partnera/partnerki lub dziecka/dzieci osoby, która pracuję i mieszka w Norwegii. W celu dokonania procedury łączenia rodzin i osiedlenia się w Norwegii należy poza rejestracją na stronie UDI, umówić się na wizytę w komisariacie policji i przygotować następujące dokumenty:

  • własny dowód osobisty
  • umowa o pracę współmałżonka/partnera pracującego w Norwegii
  • dokument rejestracji pobytu współmałżonka/partnera w Norwegii ("registreringsbevis')
  • akt małżeństwa (w przypadku pary małżeńskiej)
  • akt urodzenia dziecka (w przypadku rejestracji dziecka)
  • dokument potwierdzający stan cywilny obu osób z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku konkubinatu)
  • dokument z urzędu miasta/gminy kraju zamieszkania potwierdzający wspólne zamieszkanie przez minimum ostatnie 2 lata

W niektórych przypadkach dotyczących procedury łączenia rodzin, może być wymagane przedstawienie dodatkowych dokumentów (np. umowy najmu mieszkania w Norwegii lub odcinków wynagrodzeń).

W ramach realizacji usługi rejestracji pobytu w Norwegii, wykonujemy rejestrację na stronie UDI oraz umawiamy na wizytę w lokalnym komisariacie policji.

Cena usługi to 125 złotych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email:info@northconsulting.pl

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.  Zawiera on informacje niezbędne do rejestracji pobytu w Norwegii.


Rejestracja pobytu