The default text

Status pendler

Status pendler przysługuję osobom, które na stałe mieszkają w Polsce i dojeżdżają do pracy w Norwegii. 

Ulga ta umożliwia odliczenie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Norwegii, dojazdów do pracy oraz udokumentowanych kosztów podróży do miejsca zamieszkania w Polsce. Aby ubiegać się o status pendler, czyli osoby dojeżdżającej należy przygotować następujące dokumenty:

W przypadku osób posiadających rodzinę w Polsce:

 • Akt małżeństwa na tzw. druku europejskim lub standardowy odpis (który musi zostać przetłumaczony na język angielski lub norweski)
 • Jeśli podróżujesz do dziecka w Polsce - akt urodzenia dziecka na tzw. druku europejskim 
 • Zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o wspólnym zamieszkaniu z rodziną. Dokument ten należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski (tłumaczenie przysięgłe)
 • Potwierdzenie podróży między Polską a Norwegią (np. kopie biletów, rezerwacje biletów, odcinki z pensji)
 • Jeśli były ponoszone koszty zakwaterowania w Norwegii - potwierdzenie opłat za wynajem mieszkania/pokoju oraz opłat za prąd w Norwegii (np. odcinki pensji, jeśli pracodawca potrącał te koszty z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych)
 • Rozliczenie roczne od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w Norwegii w 2016 roku
 • Jeśli zeznane podatkowe ma zostać wysłane drogą elektroniczną  - kody Altinn lub MinID

W przypadku osób samotnych:

 • Potwierdzenie podróży między Polską a Norwegią co 3 tygodnie (np. w formie biletów, faktur za bilety, rezerwacji)
 • Zaświadczenie o posiadaniu samodzielnego mieszkania w Polsce (akt własności lub umowa najmu), w przypadku osób do 22 roku życia wystarczy zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodzicami w Polsce
 • Zaświadczenie o wielkości mieszkania w Norwegii - nie może przekraczać 30 m² na osobę, 50 m² na dwie osoby i 70 m² na trzy osoby
 • Jeśli były ponoszone koszty zakwaterowania w Norwegii - potwierdzenie opłat za wynajem mieszkania/pokoju oraz opłat za prąd w Norwegii (np. odcinki pensji, jeśli pracodawca potrącał te koszty z wynagrodzenia lub potwierdzenia przelewów bankowych)
 • Rozliczenie roczne od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w Norwegii w 2016 roku
 • Jeśli zeznanie podatkowe ma zostać wysłane drogą elektroniczną - kody Altinn lub MinID
 • Jeśli nie masz ukończonych 22 lat - akt urodzenia na tzw. druku europejskim lub tłumaczenie odpisu aktu urodzenia na język angielski lub norweski

Cena wykonania rozliczenia podatkowego to 400 złotych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Dzięki temu będziemy mogli Państwu pomóc w wyborze najkorzystniejszej formy rozliczenia norweskiego podatku.