The default text

Szkolenie ną fińską kartę BHP dla Hapam Poland Sp. z o.o.

W czerwcu 2017 roku przeprowadziliśmy szkolenie na fińską kartę bezpieczeństwa pracy (tzw. zielona karta) dla pracowników firmy Hapam Poland. 

Zielona karta jest wymagana dla wszystkich pracowników branży budowlanej i przemysłowej, którzy są na stałe zatrudnieni w Finlandii lub wykonują krótkotrwałe zlecenie na terenie tego kraju. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w języku polskim przez certyfikowanego instruktora fińskiej instytucji szkoleniowej.