The default text

Taniej założyć spółkę akcyjną w Norwegii

Kapitał zakładowy niezbędny do założenia spółki akcyjnej (et aksjeselskap) zostanie obniżony ze 100 000 do 30 000 koron - zakomunikował minister gospodarki Trond Giske. Wraz ze zmniejszeniem kwoty wymaganego kapitału zakładowego, dodatkowo zostanie zniesiony obowiązek przeprowadzania audytu przez małe i średnie spółki akcyjne, których roczny przychód nie przekracza 10 milionów koron (ilość takich spółek jest szacowana w Norwegii na 130 - 140 tysięcy).

Poprawki do prawa akcyjnego zostały przyjęte w ubiegłym tygodniu i wszystko wskazuję, że wejdą w życie na początku przyszłego roku po uchwaleniu ich w czasie jesiennej sesji parlamentu norweskiego.

Celem poprawek jest nie tylko zachęta obywateli norweskich do zakładania przedsiębiorstw w formie spółki akcyjnej, ale również zmniejszenie atrakcyjności tzw. NUF (norskregistrerte utenlandske foretak), czyli zagranicznych przedsiębiorstw zarejestrowanych w Norwegii, które nie mają obowiązku posiadania kapitału zakładowego ani przeprowadzania audytu.

W 2010 roku zostało zarejestrowanych w Norwegii 14 000 nowych spółek akcyjnych, z czego 9 400 posiadało minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 000 koron.