The default text

Ulga 10%

Ulga 10% to tzw. ulga standardowa (standardfradrag). Ulga ta daję możliwość odliczenia 10% Twoich przychodów od podstawy opodatkowania, nie więcej jednak niż 40 000 NOK. 

Ulga standardowa przysługuję wszystkim pracownikom zagranicznym tak długo, dopóki ich pobyt w Norwegii nie przekroczył łącznie 183 dni w ciągu roku lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy (innymi słowy - nie ustanowiło się rezydencji podatkowej w Norwegii). W chwili pojawienia się rezydencji podatkowej w Norwegii, ulga standardowa przysługuję przez pierwsze dwa lata pobytu w Norwegii. 

Ulga 10% może być łączona z drugą klasą podatkową (rozliczenie ze współmałżonkiem), natomiast nie może być łączona z innymi ulgami podatkowymi (np. ulgi wynikające ze statusu pendler, czy też odpis odsetek od kredytu).

Aby skorzystać z tej ulgi nie trzeba załączać do zeznania podatkowego żadnych dodatkowych dokumentów. Należy jedynie posiadać:

  • dokument od pracodawcy potwierdzający dochody uzyskane w Norwegii w danym roku podatkowym
  • jeśli zeznanie podatkowe ma zostać wysłane drogą elektroniczną - kody Altinn lub MinID

Cena wykonania rozliczenia podatkowego to 300 złotych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Dzięki temu będziemy mogli pomóc w wyborze najkorzystniejszej formy rozliczenia norweskiego podatku.