The default text

Wymeldowanie z Norwegii / zmiana adresu

Posiadanie aktualnego adresu zamieszkania w norweskim rejestrze ewidencji ludności (Folkeregisteret) ma duże znaczenie, ponieważ na adres zarejestrowany w Folkeregisteret jest wysyłana korespondencja ze wszystkich norweskich urzędów. Przy zmianie adresu lub w sytuacji powrotu do Polski, należy zgłosić aktualny adres, aby cała korespondencja urzędowa z Norwegii przychodziła na nasz bieżący adres zamieszkania. Ma to duże znaczenie, ponieważ na wskazany przez nas adres będzie przychodzić szereg istotnych dokumentów, takich jak m.in. kody minID/Altinn, wstępne zeznanie podatkowe ("Selvangivelse"), roczne rozliczenie podatkowe ("Skatteoppgjøret") lub zwrot podatku w formie czeku. 

Zmiany adresu powinny być zgłaszane do Folkeregisteret w następujących sytuacjach:

  • wymeldowanie z Norwegii (np. przy powrocie do Polski)
  • zmiana adresu zamieszkania na terenie Norwegii
  • zmiana adresu korespondencyjnego

 

Zmiana adresu na terenie Norwegii może zostać zgłoszona drogą elektroniczną. Wymeldowanie z Norwegii należy zgłaszać w formie papierowej. Do wniosku o wymeldowanie/zmianę adresu należy dołączyć kopię dowodu tożsamości (paszport lub dowód osobisty). 

Cena złożenia wniosku o wymeldowanie/zmianę adresu to 100 złotych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email:info@northconsulting.pl

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Zawiera on informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o wymeldowanie/zmianę adresu.