podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

Co to jest FSE?

FSE jest to skrócona nazwa norweskiego przepisu dotyczącego bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń elektrycznych (Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg - FSE). 

Przepis FSE został opracowany przez DSB (Dyrekcja Obrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) i wszedł w życie w Norwegii w 2006 roku. Przepis FSE wprowadził wymóg, aby każda osoba pracująca w Norwegii z urządzeniami elektrycznymi lub w ich pobliżu ma zostać przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i pierwszej pomocy. Szkolenie personelu z zakresu przepisu FSE musi odbywać się przynajmniej raz do roku (co 12 miesięcy). Tak więc z punktu widzenia formalnego, każdy pracownik zatrudniony w branży elektrotechnicznej w Norwegii musi posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie przepisu FSE jeśli chcę wykonywać swoją pracę. 

W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także kurs FSE. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/FSE-praca-przy-urzadzeniach-elektrycznych.html