podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

Co to jest SINTEF?

SINTEF to największa niezależna organizacja badawcza w Skandynawii, z siedzibą w Trondheim w Norwegii. SINTEF zajmuję się m.in. wydawaniem certyfikatów produktów oraz autoryzacją produktów i procesów produkcji. 

Certyfikacja produktów (produktsertifikat) przez SINTEF jest dobrowolnym, norweskim systemem certyfikacji jakości. Certyfikat produktu SINTEF może być wystawiony dla produktów budowlanych dla których nie ma wymogu oznakowania CE i certyfikatu CPR. Certyfikat oznacza, że produkt jest zgodny z narodowym lub międzynarodowym standardem lub inną specyfikacją techniczną oraz, że produkcja tego produktu jest objęta bieżącą kontrolą jakości. Certyfikat produktu SINTEF może uzyskać zarówno norweski, jak i importowany produkt budowlany. 

Dla produktów, które muszą uzyskać oznakowanie CE i certyfikację CPR, nie można przeprowadzić certyfikacji produktu SINTEF. Dla takich produktów SINTEF może wystawić autoryzację techniczną (teknisk godkjenning). 

SINTEF wystawia znak certyfikacji z numerem certyfikacji dla produktów, które uzyskały certyfikację. Znak certyfikacji SINTEF może być używany na samym produkcie, jego opakowaniu oraz w marketingu produktu. Czas ważności certyfikacji/autoryzacji wynosi 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat certyfikacji produktu i autoryzacji technicznej można znaleźć na stronie internetowej SINTEF: 

http://www.sintef.no