podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

Co to jest skattekort?

Skattekort to norweska karta podatkowa. Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową, która określa jaką zaliczkę na podatek dochodowy powinien odciągnąć pracodawca od wynagrodzenia pracownika. 

Karty podatkowe są wydawane w formie elektronicznej (e-skattekort). Po zamówieniu karty podatkowej, podatnik otrzymuję list z informacją o przyznaniu karty podatkowej (skattetrekksmelding). W liście tym podane są dane będące podstawą wyliczenia wysokości podatku dochodowego. Natmiast pracodawca otrzymuję kartę podatkową swojego pracownika od Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej. 

To w jaki sposób zamawia się kartę podatkową jest uzależnione od tego czy podatnik jest zatrudniony u norweskiego, czy polskiego pracodawcy i czy posiada stały lub tymczasowy numer personalny. 

Dokładne informacje na temat sposobu zamawiania karty podatkowej można znaleźć na polskojęzycznych stronach norweskiego Urzędu Skarbowego:

http://www.skatteetaten.no/pl/International-Polska/Jeli-pracujesz-w-Norwegii-musisz/Posiada-kart-podatkow/Posiada-kart-podatkow/