podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Aktualności

Cykl szkoleń hot work (heta arbeten) dla Mostostalu Kielce

Nasza firma w okresie od czerwca 2012 roku do stycznia 2013 roku przeprowadziła cykl szkoleń dotyczących prac gorących (angielskie "hot work", szwedzkie "heta arbeten"), ochrony przeciwpożarowej i przepisów bhp obowiązujacych przy wykonywaniu prac gorących (prac pożarowo niebezpiecznych) na terenie Skandynawii. Odbiorcami szkoleń byli pracownicy Mostostal Kielce biorący udział w projekcie spółki realizowanym w północnej Szwecji.