podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

Czym jest Arbeidstilsynet?

Arbeidstilsynet to norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Jest to organ podlegający norweskiemu ministerstwu pracy. Zadaniem Arbeidstilsynet jest nadzór nad przestrzeganiem postanowień norweskiego Kodeksu Pracy (Arbeidsmiljøloven). Arbeidstilsynet publikuję również szereg rozporządzeń i przepisów dotyczących kwestii bhp i środowiska pracy. Inspekcja Pracy kontroluję także warunki pracy i płacy pracowników zagranicznych w Norwegii. Celem działań Arbeidstilsynet jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i dobrych warunków zatrudnienia wszystkim osobom pracującym w Norwegii. Strona internetowa Arbeidstilsynet to:

https://www.arbeidstilsynet.no/

Strona jest również dostępna w wersji polskojęzycznej.