podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

Czym jest HELFO?

HELFO to norweski odpowiednik polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jest to norweski organ administracji rządowej mający szereg obowiązków związanych m.in. z wystawianiem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób będących członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz ich rodzin. HELFO administruję wydatkami na opieką medzyczną, zwrotem kosztów leczenia poza granicami Norwegii oraz systemem lekarzy pierwszego kontaktu (fastlege). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej HELFO (dostępnej także w języku angielskim): https://helfo.no/