podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

Czym jest UDI?

UDI to norweski Urząd ds. Cudzoziemców (Utlendingsdirektoratet). Jest to organ norweskiej administracji publicznej, który zajmuję się sprawami dotyczącymi imigrantów i uchodzców na terenie Norwegii. Głównym zadaniem UDI jest rozpatrywanie podań o różnego typu pozwolenia na pobyt na terenie Norwegii. Każda osoba, która przebywa w Norwegii dłużej niż 3 miesiące musi otrzymać rejestrację pobytu (registreringsbevis). Aby uzyskać rejestrację pobytu należy zarejestrować się na stronie internetowej UDI oraz umówić się na wizytę w komisariacie policji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie interetowej UDI:
https://www.udi.no/en/want-to-apply/the-registration-scheme-for-eueea-nationals/