podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Norweskie zasiłki i sprawy urzędowe

Druk E106/E109

Druk E106/E109 jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Norwegii, które gwarantuję osobie ubezpieczonej i jego rodzinie dostęp do niezbędnych usług zdrowotnych w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Polska). 

Instytucją odpowiedzialną za wystawienie druków E106/E109 w Norwegii jest HELFO. 

Druk E106/E109 uzyskuję się poprzez wysłanie wniosku do HELFO, razem z niezbędną dokumentacją. Rozpatrywanie wniosku trwa do 12 tygodni. Po otrzymaniu z Norwegii druku w dwóch egzemplarzach, należy go dostarczyć do lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce, a następnie odesłać jeden ostemplowany egzemplarz do HELFO. Od tego momentu można korzystać ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. 

 

Do wniosku o druk E106 należy dołączyć następujące dokumenty:

  • umowa o pracę lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych z NAV
  • aktualne zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (jeśli umowa o pracę jest starsza niż 1 rok)
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego

 

Do wniosku o druk E109 (kiedy mieszkasz, pracujesz w Norwegii i chciałbyś ubezpieczyć członków rodziny, którzy mieszkają w Polsce) należy dołączyć następujące dokumenty:

  • rejestracja pobytu w Norwegii ("registreringsbevis")
  • karta podatkowa ("skattekort")
  • umowa o pracę lub zaświadczenie z NAV o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych
  • aktualne zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (jeśli umowa o pracę jest starsza niż 1 rok)
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego

 

Cena wypełnienia i złożenia wniosku o druk E106/E109 to 125 złotych.

 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl

  

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Zawiera on informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o druk E106/E109.

Druk E106 i E109

Klauzula o ochronie danych osobowych

Wysyłając powyższy formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla wykonania Twojego zlecenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).