Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

FAQ

  • Czym jest certyfikat hot work?

Jest to certyfikat powszechnie obowiązujący na terenie Skandynawii przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych (hot work) czyli takich czynności roboczych z którymi jest związana obróbka cieplna (termiczna).

Definicja prac gorących w Skandynawii obejmuję zatem nie tylko prace spawalnicze, używanie otwartego ognia, ale także cięcie, szlifowanie, czy nawet podgrzewanie strumieniem gorącego powietrza (które w swojej pracy wykorzystuję np. dekarz lub elektryk). W konsekwencji prace gorące są wykonywane na co dzień przez wielu pracowników branży budowlanej i przemysłowej.

Z punktu widzenia przepisów obowiązujących na terenie Skandynawii (Norwegia, Szwecja, Dania oraz Finlandia), każdy pracownik, który wykonuję lub nadzoruję prace gorące poza stałym miejscem pracy (np. warsztat, hala produkcyjna) musi legitymować się certyfikatem na prace gorące. Certyfikat hot work otrzymuję się w konsekwencji udziału w kursie dotyczącym zagrożeń pożarowych towarzyszących wykonywaniu tych prac oraz procedur przeciwpożarowych obowiązujących przy wykonywaniu prac gorących. W wyniku zdanego egzaminu, kursant otrzymuję certyfikat na prace gorące, który jest ważny przez 5 lat na terenie Norwegii, Szwecji, Danii oraz Finlandii.

W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także kurs hot work. Więcej szczegółów na temat kursu hot work znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/Kurs-hot-work-prace-gorace-na-Skandynawie.html