Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

FAQ

  • Czym jest NAV?

NAV jest norweskim urzędem pracy i ubezpieczeń społecznych. NAV zajmuję się pomocą dla osób poszukujących pracy, przyznawaniem zasiłków dla bezrobotnych, emerytur, zasiłków rodzinnych i opiekuńczych. NAV dysponuję bazą ofert pracy oraz oferuję pomoc osobom szukającym pracy - taką jak szkolenia czy praktyki zawodowe. Jest to pierwsze miejsce do którego powinniśmy się udać poszukując pracy. 

  • Czy polskie uprawnienia na sprzęt roboczy są uznawane w Norwegii?

Polskie uprawnienia państwowe wydane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) oraz IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) nie są automatycznie honorowane w Norwegii.

Aby móc używać polskich uprawnień na terenie Norwegii, należy wystąpić o pozwolenie do norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). Tylko razem z uzyskanym pozwoleniem z norweskiej Inspekcji Pracy możemy używać polskich uprawnień na sprzęt roboczy w Norwegii. Pozwolenie otrzymuję się na podstawie wypełnionej aplikacji przesłanej do norweskiej Inspekcji Pracy razem z kopią paszportu oraz kopią polskich uprawnień na dany sprzęt roboczy. Czas rozpatrywania aplikacji trwa do 4 tygodni. Cała procedura przebiega drogą elektroniczną.

Należy podkreślić, iż nawet jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie to polskie uprawnienia nigdy nie są podstawą do uzyskania norweskiego certyfikatu na określony sprzęt roboczy. Aby uzyskać norweskie uprawnienia należy uczestniczyć w certyfikowanym kursie oraz zdać egzamin na terenie Norwegii.

Procedura uznawania polskich uprawnień państwowych dotyczy następujących kategorii sprzętu roboczego: urządzenia dźwigowe (żuraw samojezdny, żuraw wieżowy, suwnica, HDS), wozki widłowe, ładowarki teleskopowe oraz ciężki sprzęt budowlany (spychacz, koparka, równiarka, ładowarka kołowa, koparko-ładowarka, wozidło).

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu aplikacji o uznanie swoich polskich uprawnień w Norwegii, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl


  • Czym jest certyfikat hot work?

Jest to certyfikat powszechnie obowiązujący na terenie Skandynawii przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych (hot work) czyli takich czynności roboczych z którymi jest związana obróbka cieplna (termiczna).

Definicja prac gorących w Skandynawii obejmuję zatem nie tylko prace spawalnicze, używanie otwartego ognia, ale także cięcie, szlifowanie, czy nawet podgrzewanie strumieniem gorącego powietrza (które w swojej pracy wykorzystuję np. dekarz lub elektryk). W konsekwencji prace gorące są wykonywane na co dzień przez wielu pracowników branży budowlanej i przemysłowej.

Z punktu widzenia przepisów obowiązujących na terenie Skandynawii (Norwegia, Szwecja, Dania oraz Finlandia), każdy pracownik, który wykonuję lub nadzoruję prace gorące poza stałym miejscem pracy (np. warsztat, hala produkcyjna) musi legitymować się certyfikatem na prace gorące. Certyfikat hot work otrzymuję się w konsekwencji udziału w kursie dotyczącym zagrożeń pożarowych towarzyszących wykonywaniu tych prac oraz procedur przeciwpożarowych obowiązujących przy wykonywaniu prac gorących. W wyniku zdanego egzaminu, kursant otrzymuję certyfikat na prace gorące, który jest ważny przez 5 lat na terenie Norwegii, Szwecji, Danii oraz Finlandii.

W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także kurs hot work. Więcej szczegółów na temat kursu hot work znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/Kurs-hot-work-prace-gorace-na-Skandynawie.html

  • Co to jest DSB?

DSB jest to organ norweskiej administracji rządowej - Dyrekcja Obrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap). Polscy elektrycy, którzy chcą podjąć pracę w swoim zawodzie na terenie Norwegii, muszą otrzymać od DSB autoryzację swoich uprawnień zawodowych.

Aby otrzymać taką autoryzację należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wniosek do DSB, która na jego podstawie oceni kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zagranicznego pracownika. Do wniosku należy dołączyć zestaw następujących dokumentów, które muszą zostać przetłumaczone na język angielski lub norweski (tłumaczenie przysięgłe):

- CV zawierające informację o edukacji oraz doświadczeniu zawodowym

- kopia dyplomu szkoły, informująca o treści i przebiegu nauki zawodu

- kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia elektryka specjalisty

- kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka

- kopia referencji od poprzedniego lub bieżacego pracodawcy, zawierające informacje o doświadczeniu praktycznym w zawodzie

- kopia paszportu

Składając wniosek musimy wskazać czy staramy się o uznanie uprawnień jako elektryk specjalista czy też wykonawca instalacji elektrycznych. 

Natomiast jeśli chcemy ubiegać się o uznanie uprawnień elektryka na łodziach i statkach morskich to musimy aplikować o taką autoryzację do Sjøfartsdirektoratet (Norweski Urząd Morski).

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o autoryzację uprawnień, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

 

  • Co to jest FSE?

FSE jest to skrócona nazwa norweskiego przepisu dotyczącego bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń elektrycznych (Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg - FSE). 

Przepis FSE został opracowany przez DSB (Dyrekcja Obrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) i wszedł w życie w Norwegii w 2006 roku. Przepis FSE wprowadził wymóg, aby każda osoba pracująca w Norwegii z urządzeniami elektrycznymi lub w ich pobliżu ma zostać przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i pierwszej pomocy. Szkolenie personelu z zakresu przepisu FSE musi odbywać się przynajmniej raz do roku (co 12 miesięcy). Tak więc z punktu widzenia formalnego, każdy pracownik zatrudniony w branży elektrotechnicznej w Norwegii musi posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie przepisu FSE jeśli chcę wykonywać swoją pracę. 

W naszej ofercie szkoleń znajdziesz także kurs FSE. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w zakładce "Szkolenia":

http://northconsulting.pl/pl/FSE-praca-przy-urzadzeniach-elektrycznych.html

 

  • Czym są karty identyfikacyjne (HMS-kort / byggekort) w norweskiej branży budowlanej?

Wszyscy pracownicy przebywający na placu budowy w Norwegii mają obowiązek posiadania przy sobie kart identyfikacyjnych, które potwierdzają legalność ich zatrudnienia.

Wymóg ten został wprowadzony przez przepis norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) i dotyczy wszystkich pracowników budowlanych w Norwegii, zarówno tych zatrudnionych w firmach norweskich, jak i pracowników zatrudnionych w firmach zagranicznych wykonujących zlecenie na terenie Norwegii. Również osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, muszą posiadać kartę identyfikacyjną. 

Jeśli chcesz abyśmy zamówili karty identyfikacyjne dla pracowników Twojej firmy, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl