podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Skandynawskie szkolenia zawodowe i BHP

FSE – praca przy urządzeniach elektrycznych

Wg norweskiego przepisu dotyczącego bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń elektrycznych (Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg, FSE) każda osoba pracująca z urządzeniami elektrycznymi lub w ich pobliżu musi zostać przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i pierwszej pomocy. Szkolenie personelu z zakresu przepisu FSE musi odbywać się przynajmniej raz do roku (co 12 miesięcy).

Kurs FSE jest prowadzony w języku polskim przez certyfikowanego instruktora norweskiej organizacji szkoleniowej.
 
Czas trwania szkolenia: około 4 godzin lekcyjnych.
 
Kurs FSE obejmuję następujące bloki tematyczne:

  • wymogi prawne, planowanie pracy na urządzeniach elektrycznych lub w ich pobliżu
  • wypadki spowodowane elektrycznością, procedury postępowania w razie wypadku
  • narzędzia pomiarowe i sprzęt bezpieczeństwa
  • praca przy odłączonym napięciu, praca w pobliżu części pod napięciem, praca pod napięciem
  • konserwacja i inspekcja
  • zasady prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy
  • resuscytacja krążeniowo - oddechowa: ćwiczenia
  • egzamin

 

Cena szkolenia to 390 złotych netto (479,70 złotych brutto).

 

Jeśli jesteś zainteresowany naszym kursem, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl