Skandynawskie szkolenia zawodowe i BHP

Fińska karta bezpieczeństwa pracy (Zielona Karta)

Szkolenie na fińską kartę bezpieczeństwa pracy (angielskie "Occupational Safety Card",  fińskie "Tyoturvallisuuskortti"), tzw. zielona karta, jest wymagane dla pracowników branży przemysłowej i budowlanej, którzy są zatrudnieni lub wykonują zlecenie na terenie Finlandii.

Każda osoba, która ukończy szkolenie otrzyma zieloną kartę - kartę bezpieczeństwa pracy honorowaną w Finlandii. Certyfikat jest ważny przez 5 lat.
 
Szkolenie na fińską kartę bezpieczeństwa pracy jest prowadzone w języku polskim przez certyfikowanego instruktora fińskiej instytucji szkoleniowej.
 
Czas trwania szkolenia: około 8 godzin lekcyjnych.

 

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • fińskie prawo pracy, bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • wypadki w miejscach pracy – statystyki oraz przyczyny wypadków
  • najważniejsze przepisy BHP
  • prace o podwyższonym ryzyku i zagrożenia związane z ich wykonywaniem: prace w pomieszczeniach zamkniętych, prace na wysokości
  • użycie niebezpiecznych narzędzi i maszyn, prace pod napięciem, praca z użyciem substancji niebezpiecznych, zagrożenie pożarowe i wybuchowe
  • środki ochrony indywidualnej, zachowanie w czasie wypadku
  • egzamin

Jeśli jesteś zainteresowany naszym kursem, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

Certyfikat dokumentujący ukończenie szkolenia: