podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

Kim jest brannvakt (fire guard)?

Brannvakt (fire guard) jest to pracownik pełniący funkcję strażnika przeciwpożarowego przy wykonywaniu prac gorących. Skandynawskie przepisy bezpieczeństwa regulujące zasady wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych wprowadziły nakaz obecności strażnika przeciwpożarowego w określonych syutuacjach, m.in. gdy wykonawca pracy gorącej nie ma pełnej kontroli nad otoczeniem swojego miejsca pracy, istnieje ryzyko przenoszenia odprysków do sąsiednich pomieszczeń, na niższe piętro lub poziom, trudno jest zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu miejsca pracy materiały palne. Przepisy bezpieczeństwa określają, że pracownik pełniący funkcję strażnika przeciwpożarowego przy wykonywaniu prac gorących także musi posiadać certyfikat na prace gorące. 

W naszej ofercie szkoleń znajduję się także szkolenie hot work. Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć na naszej stronie: 

http://northconsulting.pl/pl/Kurs-hot-work-prace-gorace-na-Skandynawie.html