Skandynawskie szkolenia zawodowe i BHP

Kurs na podest ruchomy - norweskie uprawnienia

Zgodnie z norweskimi przepisami BHP, pracownik zanim przystąpi do pracy musi odbyć szkolenie przygotowujące go do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Operatorem podestu ruchomego może być wyłącznie pracownik, który posiada szkolenie oraz certyfikat potwierdzający nabyte uprawnienia na obsługę tego rodzaju sprzętu roboczego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przepisy i regulacje Norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet), z certyfikatem wydanym przez norweski Centralny Rejestr Szkoleń BHP (Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring). Szkolenie jest przeprowadzane w języku polskim przez certyfikowanego instruktora norweskiej instytucji szkoleniowej.

Pracownik po odbytym szkoleniu i zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat honorowany na terenie całej Norwegii.    Certyfikat jest bezterminowy.

Łączny czas szkolenia: 14 godzin lekcyjnych (1h = 45 minut), część teoretyczna: 8 godzin, część praktyczna: 6 godzin.

Plan szkolenia:

1) Wprowadzenie (część teoretyczna – 0,5 godziny):

  • Informacja na temat kursu
  • wymogi stawiane pracownikom przy obsłudze podestów ruchomych
  • wypadki z podestami ruchomymi i ich konsekwencje
  • przyczyny wypadków
  • analiza bezpiecznej pracy
  • zapobieganie wypadkom
  • raportowanie niepożądanych zdarzeń

 

2) Podest ruchomy: konstrukcja i sposób działania (część teoretyczna – 1 godzina)

3) Stabilność (część teoretyczna – 1 godzina)

4) Środowisko zewnętrzne wokół podestu ruchomego (część teoretyczna – 0,5 godziny)

5) Typy podestów ruchomych i podział podestów ruchomych na klasy A, B i C (część teoretyczna – 3 godziny)

6) Kontrola podestów ruchomych, zgłaszanie usterek, dokumentacja (część teoretyczna – 1 godzina)

7) Zasady bezpiecznego użycia podestów ruchomych (część teoretyczna – 0,5 godziny)

8) Egzamin końcowy (w formie testu teoretycznego – 0,5 godziny)

9) Praktyczne szkolenie – 4-6 godzin

 

Kurs daje uprawnienia na użycie podestów ruchomych klasy A (podesty przewoźne), klasy B (podesty wolnobieżne) i klasy C (podesty samojezdne).

NB. Jeśli uczestnik kursu przedstawi zaświadczenie dokumentujące, że ma za sobą 25 godzin praktyki (podest klasy A lub B) lub 50 godzin praktyki (w przypadku podestu klasy C) w użyciu podnośnika, jest wówczas zwolniony z części praktycznej.

 

Cena szkolenia to 890 złotych netto 1095 złotych brutto).

Jeśli jesteś zainteresowany naszym kursem, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

Certyfikat dokumentujący ukończenie szkolenia: