Skandynawskie szkolenia zawodowe i BHP

Kurs norweskiego BHP - Bezpieczne użycie narzędzi i maszyn

Zgodnie z norweskimi przepisami BHP, pracownik zanim przystąpi do pracy musi odbyć szkolenie przygotowujące go do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Kurs jest udokumentowanym szkoleniem w zakresie przepisów Norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) dotyczących bezpiecznego użycia niebezpiecznych maszyn i narzędzi ręcznych takich jak m.in. szlifierka, pistolet na kołki, pistolet na gwoździe, piła łańcuchowa, piła tarczowa, młot udarowy, narzędzia do obróbki drewna. Osoba kończąca kurs otrzyma certyfikat w formie plastikowej karty ze zdjęciem, wydany przez norweski Centralny rejestr szkoleń BHP (Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring). Certyfikat jest bezterminowy.


Kurs "Bezpieczne użycie narzędzi i maszyn" jest prowadzony w języku polskim przez certyfikowanego instruktora norweskiej organizacji szkoleniowej.
 
Czas trwania szkolenia: 1 dzień.
 
Szkolenie "Bezpieczne użycie narzędzi i maszyn" obejmuję następujące bloki tematyczne:

  • przepisy prawne i procedury bezpieczeństwa w miejscu pracy
  • przepis o wykonywaniu pracy i użyciu sprzętu roboczego (przepis nr 703 Norweskiej Inspekcji Pracy)
  • przepis o użyciu maszyn (przepis nr 522)
  • najczęstsze wypadki przy obsłudze narzędzi ręcznych i maszyn
  • zasady bezpieczeństwa oraz użycia sprzętu ochronnego
  • wykonywanie prawidłowego zabezpieczenia miejsca pracy
  • szacowanie ryzyka oraz analiza bezpiecznej pracy, dokumentacja BHP
  • konserwacja i kontrola sprzętu roboczego
  • zachowanie w czasie wypadku, pierwsza pomoc
  • egzamin

  

Cena szkolenia to 790 złotych netto (972 złotych brutto).

Jeśli jesteś zainteresowany naszym kursem, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

Certyfikat dokumentujący ukończenie szkolenia: