Skandynawskie szkolenia zawodowe i BHP

Kurs norweskiego BHP - Verneombud

Norweskie prawo pracy nakłada na wszystkich pracodawców obowiązek wyboru i przeszkolenia rzecznika pracowników ds. BHP („verneombud”). Verneombud jest wybierany przez pracowników ze swojego grona, a jego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu pracy w zgodzie z przepisami prawa pracy. Każde przedsiębiorstwo, które działa w Norwegii i zatrudnia więcej niż 10 pracowników jest zobligowane do posiadania osoby pełniącej funkcję rzecznika pracowników ds. BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie osobie, która ma pełnić funkcję rzecznika pracowników ds. BHP odpowiedniego przeszkolenia w zakresie norweskiego prawa pracy oraz przepisów norweskiej inspekcji pracy.

Kurs jest prowadzony w języku polskim przez certyfikowanego instruktora norweskiej organizacji szkoleniowej, a jego uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Certyfikat jest bezterminowy.
  
Czas trwania szkolenia: 16 godzin.

Szkolenie obejmuję następujące bloki tematyczne:

  • norweskie prawo pracy - ustawa o środowisku pracy (Arbeidsmiljøloven)
  • przepisy Państowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet)
  • przepis o kontroli wewnętrznej (przepis o systematycznej pracy BHP w miejscu pracy)
  • zadania oraz obowiązki rzecznika pracowników ds. BHP
  • zadania i obowiązki komisji ds. środowiska pracy
  • fizyczne aspekty środowiska pracy
  • psychospołeczne apekty środowiska pracy
  • rundy bezpieczeństwa, analiza ryzyka, implementacja działań BHP
  • wypadki, zapobieganie wypadkom
  • system kontroli wewnętrznej w miejscu pracy

 

Cena szkolenia to 1 490 złotych.

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość rabatu.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym kursem, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl

Certyfikat dokumentujący ukończenie szkolenia: