Skandynawskie szkolenia zawodowe i BHP

Kurs norweskiego BHP dla kierownika (daglig leder)

Norweskie prawo pracy nakłada na wszystkich pracodawców obowiązek zapewnienia szkolenia w zakresie przepisów BHP i prawa pracy osobie pełniącej funkcję kierowniczą / zarządzającą w przedsiębiorstwie (norweski „daglig leder”). Pracodawca, według postanowień norweskiego prawa pracy, ponosi odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwie. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy przez kierownika przedsiębiorstwa w zakresie przepisów bhp oraz prawa pracy, których znajomość jest niezbędna dla stworzenia bezpiecznych warunków pracy.

Kurs jest prowadzony w języku polskim przez certyfikowanego instruktora norweskiej organizacji szkoleniowej, a jego uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Certyfikat jest bezterminowy.
  
Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • postanowienia norweskiego prawa pracy
  • przepisy o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia profilu działalności przedsiębiorstwa i jego branży
  • system kontroli wewnętrznej w miejscu pracy, dokumentacja BHP (przepis o systematycznej pracy BHP w miejscu pracy)
  • obowiązki pracodawcy
  • prawa i obowiązki pracownika
  • fizyczne i psychospołeczne aspekty środowiska pracy

Jeśli jesteś zainteresowany naszym kursem, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl 

Certyfikat dokumentujący ukończenie szkolenia: