Aktualności

Norwegia - umowa zbiorowa dla branży sprzątającej

W efekcie porozumienia zawartego między pracownikami branży sprzątającej, reprezentowanymi przez związek zawodowy pracowników Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) i Landsorganisasjonen (LO), a organizacją pracodawców branży sprzątającej NHO Service została wproawdzona umowa zbiorowa dla wszystkich pracowników i pracodawców w norweskiej branży sprzątającej. 

Umowa zbiorowa oznacza, że żaden pracownik zatrudniony w branży sprzątającej nie będzie mógł zarabiać poniżej ustalonej stawki wynoszącej 151,56 NOK za godzinę pracy. 

Dodatkowo jeśli pracownik ma wykonywać zadania robocze poza miejscem swojego stałego zamieszkania koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży muszą zostać pokryte przez pracodawcę. 

Nie tylko firmy z branży niestosujące się do postanowień umowy zbiorowej będą karane, ale również ich klienci. Każdy klient firmy z branży sprzątającej musi upewnić się, iż korzysta z usług firmy, która płaci swoim pracownikom nie mniej niż jest to ustalone w umowie zbiorowej, czyli 151,56 NOK za godzinę pracy.