Rozliczenie norweskiego podatku

Odpis podatkowy odsetek od kredytu

Osoba posiadająca kredyt hipoteczny w Polsce ma prawo do odliczenia odsetek od kredytu w norweskim rozliczeniu podatkowym. 

Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe w przypadku osób, które na stałe mieszkają w Norwegii i są norweskim rezydentem podatkowym.

Z ulgi tej mogą również skorzystać osoby, które nie są rezydentem podatkowym w Norwegii:  

Jeśli przebywasz w Norwegii nie dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy lub 270 dni w okresie 36 miesięcy, masz prawo do ulgi, gdy dochód osiągnięty w Norwegii stanowi minimum 90% Twojego ogólnego dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym (jeśli jesteś żonaty / zamężny bierzę się pod uwagę wspólny dochód). 

Aby ubiegać się o tą ulgę należy przygotować następujące dokumenty:

  • rozliczenie roczne od pracodawcy dokumentujące wysokość osiągniętych dochodów w 2016 roku
  • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 roku lub brak takiego dochodu. Dokument ten należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski (tłumaczenie przysięgłe)
  • zaświadczenie z banku o wysokości odsetek od kredytu, które zostały zapłacone w ciągu 2016 roku. Dokument ten także musi zostać przetłumaczony na język angielski lub norweski (tłumaczenie przysięgłe).

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl