Aktualności

Opracowanie planu BIOZ dla Torpol S.A.

Opracowanie planu BIOZ (norweski SHA-plan) dla Torpol S.A. w związku z przetargiem na budowę linii kolei miejskiej w Bergen.

SHA-plan był częścią wygranej oferty przetargowej spółki Torpol na budowę odcinka lekkiej kolei miejskiej w Bergen. 

SHA-plan (sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan) to odpowiednik polskiego planu BIOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Według norweskich przepisów budowlanych, przed rozpoczęciem projektu budowlanego lub konstrukcyjnego musi zostać przedłożony pisemny plan dotyczący bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, opisujący zarządzanie czynnikami ryzyka w trakcie trwania projektu.