Norweskie zasiłki i sprawy urzędowe

Zamówienie lub zmiana karty podatkowej

Norweska karta podatkowa ("skattekort") jest dokumentem wydawanym przez norweski Urząd Skarbowy, określającym jaki procent zaliczki na podatek dochodowy powinien odprowadzać pracodawca od wynagrodzenia swojego pracownika. 

Każdy podatnik norweski ma prawo do zmiany swojej karty podatkowej w celu zwiększenia lub zmniejszenia odprowadzanej zaliczki na podatek dochodowy. Ewentualna niedopłata lub nadpłata podatku dochodowego ulega ostatecznemu uregulowaniu w wyniku rozliczenia podatkowego za dany rok podatkowy.

Zmianę karty podatkowej można wykonać drogą elektroniczną, jeśli posiada się kody minID do systemu Altinn. Drogą elektroniczną można także zamówić kopię karty podatkowej w przypadku np. straty oryginału.

Jeśli karta podatkowa nie została wydana przez Urząd Skarbowy, można ją zamówić poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku do Urzędu Skarbowego.

Brak karty podatkowej prowadzi do sytuacji w której pracodawca musi odprowadzić zaliczkę na poczet podatku dochodowego w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika. 

Niezbędne dokumenty/informacje w celu uzyskania lub zmiany karty podatkowej to:

  • norweski numer personalny
  • kody minID
  • umowa o pracę (w przypadku zamówienia nowej karty podatkowej)
  • ostatni odcinek wynagrodzenia (w przypadku zamówienia nowej karty podatkowej)

 

Cena zamówienia lub zmiany karty podatkowej to 100 złotych. 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email:info@northconsulting.pl

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Zawiera on informacje niezbędne do złożenia wniosku o zamówienie lub zmianę karty podatkowej.