Norweskie zasiłki i sprawy urzędowe

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych ("dagpenger under arbeidsløshet") ma za zadanie częściowo zastąpić utracony zarobek z pracy, w wysokości ponad 60% Twojego poprzedniego wynagrodzenia. Przy spełnieniu określonych wymogów, zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać maksymalnie przez 2 lata. Szczególnym przypadkiem przyznawania zasiłku jest jego przyznawanie także osobom będącym na tzw. postojowym ("permittering"). 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuję osobom, które:

 • osiągnęły minimalny dochód w wysokości 135 102 NOK brutto w 2014 roku lub 270 204 NOK łącznie w ciągu ostatnich 3 lat (2014, 2013 oraz 2012). Jeśli nie wypracowało się w Norwegii minimalnego dochodu, można dołączyć dochód uzyskany z innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za pomocą druku PD U1.
 • przepracowały w Norwegii minimalnie 1 dzień na umowie o pracę
 • przebywają aktualnie na terenie Norwegii
 • dokonały rejestracji jako osoba bezrobotna w NAV
 • będą regularnie przesyłały do NAV tzw. karty meldunkowe ("meldekort") i aktywnie poszukiwały pracy
 • mają zredukowany czas pracy o minimalnie 50%

Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych należy przesłać do NAV wniosek o zasiłek razem z niezbędną dokumentacją oraz zarejestrować się na stronie www.nav.no jako osoba bezrobotna poszukająca pracy. Czas rozpatrywania wniosku o zasiłek to średnio 4 tygodnie.

Kwota wypłacanego zasiłku oraz długość jego pobierania jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego lub w ciągu ostatnich 3 lat. Wielkość zasiłku wynosi zazwyczaj 62,4% poprzedniego dochodu z pracy. Okres pobierania zasiłku wynosi 104 tygodnie przy osiągnięciu dochodu brutto wynoszącego co najmniej 2G (jest to dwukrotność kwoty bazowej ubezpieczenia społecznego: 180 136 NOK). Okres pobierania zasiłku wynosi 54 tygodnie jeśli dochód brutto jest poniżej wartości 2G.

Do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych należy przygotować następujące dokumenty:

 • wypowiedzenie lub świadectwo pracy
 • umowa o pracę
 • rejestracja pozwolenia pobytu w Norwegii ("registreringsbevis")
 • karta podatkowa ("skattekort") - karta na rok podatkowy w którym ubiegamy się o zasiłek
 • lønns- og trekkoppgave (rozliczenie roczne od pracodawcy) za ostatni rok kalendarzowy
 • odcinki wynagrodzeń za ostatnie 3 miesiące pracy
 • kody minID - konieczne, aby zarejestrować osobę bezrobotną w elektronicznym systemie NAV
 • druk PD U1 / SED U0002 (wcześniej E301) - konieczny w przypadku dołączenia dochodu z innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. z Polski)

 

Przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych do Polski - można przenieść norweski zasiłek do Polski na okres 3 miesięcy. Aby dokonać przeniesienia zasiłku do Polski, najpierw należy pobierać zasiłek przez co najmniej 4 tygodnie w Norwegii, a następnie złożyć wniosek do NAV o transferze zasiłku do Polski. W odpowiedzi NAV wydaję specjalny druk PD U2 na podstawie którego należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy w Polsce. Jeżeli osoba nie znajdzie pracy w Polsce i będzie chciała wrócić do Norwegii, to aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy  ponownie przesłać do NAV nowy wniosek o zasiłek.

Zasiłek w czasie postojowego ("permittering"):

Jeżeli pracodawca nie ma pracy dla swojego pracownika, może go wysłać na tzw. postojowe. Jest to rodzaj zasiłku dla bezrobotnych w czasie którego NAV wypłaca pracownikowi 62,4% jego wcześniejszego wynagrodzenia. 

Aby mieć prawo do zasiłku w czasie postojowego, należy spełnić następujące kryteria:

 • wypracowanie minimalnego dochodu w wysokości 135 102 NOK brutto w 2014 roku lub 270 204 NOK w ciągu trzech ostatnich lat kalendarzowych (2012, 2013 i 2014). Jeżeli nie wypracowało się minimalnego dochodu w Norwegii, można dołączyc dochód uzyskany w innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za pomocą druku PD U1 / SED U0002.
 • zatrudnienie w Norwegii na podstawie umowy o pracę
 • zmniejszenie czasu pracy o co najmniej 50%
 • rejestracja w elektronicznym systemie NAV jako osoba bezrobotna i wysyłanie do NAV co 2 tygodnie tzw. kart meldunkowych ("meldingskort")

Pracodawca wysyłający swojego pracownika na postojowe ma obowiązek przez pierwsze 10 dni roboczych do wypłacenia mu wynagrodzenia. Jest to tzw. okres pracodawcy ("lønnsplikt"). Po tym okresie należy przesłać do NAV wniosek o zasiłek. Czas rozpatrywania wniosku o zasiłek to średnio około 4 tygodni. Zasiłek w czasie postojowego można pobierać przebywając w Polsce pod warunkiem, że podróżuję się minimalnie raz w tygodniu pomiędzy Norwegią a Polską (tzw. pracownik przygraniczny) lub gdy pracuję się w systemie rotacyjnym. Jeśli nie spełnia się tych warunków, aby otrzymywać zasiłek, należy przebywać na terenie Norwegii. W takiej sytuacji można przebywać w domu w Polsce w czasie dni wolnych od pracy (weekendy) lub w terminie, który wcześniej uzgodni się z NAV.

Okres pobierania zasiłku to maksymalnie 30 tygodni w czasie 18 miesięcy przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy przysługuję nowy okres zasiłkowy). 

Do wniosku o zasiłek w czasie permitteringu należy przygotować następujące dokumenty:

 • zaświadczenie od pracodawcy o skierowaniu na permittering ("varsel om permittering") - powinno zawierać informacje takie jak data ropoczęcia postojowego oraz podanie przyczyny postojowego
 • zaświadczenie od pracodawcy o pracy rotacyjnej (ten dokument nie jest konieczny, gdy w umowie o pracę jest podany zapis o pracy rotacynej)
 • umowa o pracę
 • rejestracja pobytu w Norwegii ("registreringsbevis")
 • karta podatkowa ("skattekort") - karta na rok podatkowy w którym ubiegamy się o zasiłek
 • lønns- og trekkoppgave (rozliczenie roczne od pracodawcy) za ostatni rok kalendarzowy
 • odcinki wynagrodzeń za ostatnie 3 miesiące
 • kody minID - konieczne do rejestracji w elektronicznym systemie NAV
 • druk PD U1 / SED U0002 - konieczny w przypadku dołączenia dochodu z innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. z Polski) 

 

Cena wypełnienia i złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych wraz z rejestracją w systemie NAV to 300 złotych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email:info@northconsulting.pl

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Zawiera on informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger)