podatek Norwegia, podatek w Norwegii, hot works Norwegia, prace gorące Norwegia, hot works certyfikat, hot works kurs, doradztwo Norwegia
Norweskie zasiłki i sprawy urzędowe

Zasiłek rodzinny / opiekuńczy

Zasiłek rodzinny ("barnetrygd") to podstawowe świadczenie socjalne dla rodziców dzieci w wieku 0-18 lat. 

  

Aby uzyskać norweski zasiłek rodzinny należy spełniać następujące warunki:

- zatrudnienie na umowę o pracę/kontrakt lub prowadzenie działalności gospodarczej w Norwegii

- odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii ("trygdeavgift")

- stałe zameldowanie ze swoimi dziećmi/dzieckiem

 • Wysokość zasiłku rodzinnego to 970 NOK miesięcznie na dziecko.
 • Zasiłek rodzinny jest wypłacany wstecz do miesiąca po podjęciu pracy w Norwegii, ale maksymalnie do 3 lat wstecz od momentu złożenia wniosku o zasiłek.
 • Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci może ubiegać się także o tzw. rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd), który wynosi dodatkowe 970 NOK miesięcznie na każde dziecko.  
 • Jeśli w kraju pochodzenia jest wypłacany zasiłek norweski, w Norwegii zostanie dopłacona różnica, 970 NOK minus kwota zasiłku rodzinnego w kraju pochodzenia.
 • Czas rozpatrywania wniosku o zasiłek rodzinny to 12-24 miesiące.

 

Mężczyzna starający się o zasiłek rodzinny/opiekuńczy musi być biologicznym ojcem dziecka. Jeżeli stara się o zasiłek dla dziecka, którego nie jest biologicznym ojcem, najpierw musi zaadaptować dziecko. 

 

Zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte) należy się na dziecko w wieku 13-23 miesiące o ile nie uczęszcza ono do przedszkola/żłobka mającego dofinansowanie państwowe. 

 • wysokość zasiłku wynosi 6 000 NOK miesięcznie na dziecko
 • zasiłek opiekuńczy jest wypłacany do 3 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku o zasiłek
 • dziecko/dzieci na które staramy się o zasiłek opiekuńczy, muszą przebywać w domu z matką/ojcem lub chodzić do żłobka/przedszkola bez państwowego dofinansowania

 

 

 Do wniosku o zasiłek rodzinny/opiekuńczy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka/dzieci - na tzw. druku unijnym lub tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski
 • akt ślubu - na tzw. druku unijnym lub tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub norweski
 • tłumaczenie przysięgłe na język norweski lub angielski dokumentu o stałym zameldowaniu/wspólnym adresie z dzieckiem/dziećmi
 • pozwolenie na pobyt w Norwegii ("registreringsbevis")
 • norweska karta podatkowa ("skattekort")
 • kopia umowy o pracę/kontraktu z pracodawcą lub potwierdzenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
 • kopie miesięcznych odcinków wynagrodzeń
 • lønns- og trekkoppgave za poprzedni rok podatkowy
 • kopia paszportu lub dowodu osobistego

 

 Cena wypełnienia i złożenia wniosku o zasiłek rodzinny/opiekuńczy to 400 złotych. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl

 

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Zawiera on informacje niezbędne do wypełnienia wniosku o zasiłek rodzinny / opiekuńczy.

Dane osoby składającej podanie o zasiłek

Czy posiadasz wspólny adres zamieszkania ze swoimi dziećmi? TAK NIE

Czy wcześniej był już pobierany zasiłek rodzinny w Norwegii? TAK NIE
Jeśli tak, proszę podać nazwę lokalnego urzędu NAV, który wypłacał zasiłek oraz okres, za który zasiłek został wypłacony.

Czy zasiłek rodzinny był lub jest pobierany w Polsce? TAK NIE
Jeśli tak, proszę podać za jaki okres czasu.

Dane współmałżonka / matki dziecka

Czy współmałżonka / matka dziecka jest zatrudniona w Polsce? TAK NIE

Dane dziecka

Dane dziecka

Dane dziecka

Jeżeli zasiłek ma zostać wypłacony na rachunek bankowy w Polsce

Klauzula o ochronie danych osobowych

Wysyłając powyższy formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla wykonania Twojego zlecenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).