Poradnik - praca i pobyt w Norwegii

FAQ

 

  • Co to jest DSB?

DSB jest to organ norweskiej administracji rządowej - Dyrekcja Obrony Cywilnej i Planowania Kryzysowego (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap). Polscy elektrycy, którzy chcą podjąć pracę w swoim zawodzie na terenie Norwegii, muszą otrzymać od DSB autoryzację swoich uprawnień zawodowych.

Aby otrzymać taką autoryzację należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wniosek do DSB, która na jego podstawie oceni kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zagranicznego pracownika. Do wniosku należy dołączyć zestaw następujących dokumentów, które muszą zostać przetłumaczone na język angielski lub norweski (tłumaczenie przysięgłe):

- CV zawierające informację o edukacji oraz doświadczeniu zawodowym

- kopia dyplomu szkoły, informująca o treści i przebiegu nauki zawodu

- kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia elektryka specjalisty

- kopia certyfikatu poświadczającego uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka

- kopia referencji od poprzedniego lub bieżacego pracodawcy, zawierające informacje o doświadczeniu praktycznym w zawodzie

- kopia paszportu

Składając wniosek musimy wskazać czy staramy się o uznanie uprawnień jako elektryk specjalista czy też wykonawca instalacji elektrycznych. 

Natomiast jeśli chcemy ubiegać się o uznanie uprawnień elektryka na łodziach i statkach morskich to musimy aplikować o taką autoryzację do Sjøfartsdirektoratet (Norweski Urząd Morski).

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o autoryzację uprawnień, skontaktuj się z nami telefonicznie: 609 667 148 lub na email: info@northconsulting.pl